Poradnia Stomatologiczna

Rejestracja pacjentów do poradni Stomatologicznej prowadzona jest w poradni telefonicznie (tel. 33 8706764), osobiście lub przez osoby trzecie od poniedziałku do piątku w godzinach czasu pracy poradni na wyznaczony termin.

W przypadkach nagłych zachorowań pacjenci przyjmowani są poza ustalanymi godzinami przyjęć, po wcześniejszym uzgodnieniu z lekarzem.

Lek.stom. Ewelina Jończy

 

Ambulatorium Administracja

Poniedziałek

800 – 1400  

700 – 800 oraz 1400 – 1430

Wtorek

1130 – 1800 

1030 – 1130

Czwartek

800 – 1400 

700 – 800 oraz 1400 – 1430

Piątek

800 – 1400  

700 – 800 oraz 1400 – 1430

 

Lek.stom. Maciej Traciewicz

Środa

800 – 1800