Niepełnosprawni

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieprzu posiada w swojej struturze Ośrodki Zdrowia przystosowane do obsługi osób niepelnosprawnych:

 1. Ośrodkek Zdrowia w Wieprzu:
  1. wejście do Ośrodka jest przygotowane z poziomu terenu,
  2. w budynku znajduje się toaleta przestosowana dla osób niepełnosprawnych,
  3. wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 2. Ośrodek Zdrowia we Frdrychowicach:
  1. podjazd dla wóżków o łagodnym kącie nachylenia posiadający również barierki ułątwiejące poruszanie się osobom niepełnosprawnym,
  2. w budynku znajduje się toaleta przestosowana dla osób niepełnosprawnych,
  3. wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 3. Ośrodek Zdrowia w Girałtowicach:
  1. podjazd dla wóżków o łagodnym kącie nachylenia posiadający również barierki ułątwiejące poruszanie się osobom niepełnosprawnym,
  2. w budynku znajduje się toaleta przestosowana dla osób niepełnosprawnych.
 4. Ośrodek Zdrowia w Nidku:
  1. wejście do Ośrodka jest przygotowane z poziomu terenu,
  2. w budynku znajduje się toaleta przestosowana dla osób niepełnosprawnych,
  3. wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.