SPZOZ

Zakład funkconuje na terenie gminy Wieprz od 1 stycznia 1996 roku. Naszym celem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych i domowych w Przychodniach Zdrowia w Wieprzu, Gierałtowicach, Nidku oraz we Frydrychowicah, jak również świadczeń w Poradni Ginekologiczno-Położniczej i Stomatologicznej.

W skład zakładu wchodzą:

  •     Ośrodek Zdrowia w Wieprzu
  •     Ośrodek Zdrowia w Gierałtowicach
  •     Ośrodek Zdrowia w Nidku
  •     Ośrodek Zdrowia we Frydrychowicach.

Dane kontaktowe:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieprzu

34-122 Wieprz, ul. Wadowicka 3

NIP: 551-210-66-32  Regon: 072135480

Telefon: 33 8706760, 578702704

Tel./Fax 33 8706762

e-mail: biuro@spzoz-wieprz.pl

e-mail: zoz@spzoz-wieprz.pl