COVID-19

Choroba koronawirusowa (COVID-19) to choroba zakaźna wywoływana przez wirusa SARS-CoV-2. U większości osób, które zachorują na COVID-19, wystąpią objawy o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu. Takie osoby wyzdrowieją bez specjalnego leczenia. Inne osoby jednak zachorują poważnie i będą wymagać pomocy medycznej.
Najczęściej występujące objawy:
  • gorączka
  • suchy kaszel
  • zmęczenie
Rzadziej występujące objawy:
  • ból mięśni
  • ból gardła
  • biegunka
  • zapalenie spojówek
  • ból głowy
  • utrata smaku lub węchu
  • wysypka skórna lub przebarwienia palców u rąk i stóp

 

Ministerstwo Zdrowia informuje, że na test należy zgłosić się po otrzymaniu pozytywnego wyniku przez domownika. Badanie wykonane w tym samym dniu, w którym domownik uzyskał wynik pozytywny, nie zwalnia z kwarantanny.