Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie badań laboratoryjnych na rok 2024

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

 

Ogłaszający konkurs:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki  Zdrowotnej w Wieprzu

34-122 Wieprz ul. Wadowicka 3

 

Tryb zamówienia: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2012r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112 , poz. 654 z późn. zm.) oraz ustawie o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

Przedmiot konkursu:

  1. Zakres świadczeń – wykonywanie diagnostycznych badań  laboratoryjnych.                                                                       
  2. Okres obowiązywania umowy – od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
  3. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można się zapoznać w okresie od 16.10.2023r. do 27.10.2023r. w pokoju nr 20 w SP ZOZ w Wieprzu, Wieprz, ul. Wadowicka 3 w godzinach od 8.00 do 13.00, na stronie internetowej Zakładu http://spzoz-wieprz.pl
  4. Składanie ofert do 06.11.2023r. do godziny 10.00 w pokoju nr 20 w SP ZOZ w Wieprzu, Wieprz, ul. Wadowicka 3.
  5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.11.2023r. o godzinie 10.15 w pokoju nr 21 w SP ZOZ w Wieprzu, Wieprz, ul. Wadowicka 3.
  6. Termin zobowiązania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  7. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo odwołania konkursu i przesunięcia terminu składania ofert.
  8. Oferent ma prawo do składania protestów o odwołań dotyczących przebiegu konkursu i jego rozstrzygnięcia.

 

Wieprz, dnia 13.10.2023r.

Zainteresowanych prosimy kontakt mailowy na biuro@spzoz-wieprz.pl - zostanie przesłana pełna oferta, wzór umowy, opis szczegółowy przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe warunki zamówienia.

 

13.11.2023 - Wyniki Konkursu:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieprzu ogłasza ze do wykonywania diagnostycznych świadczeń laboratoryjnych została wybrana firma Diagnostyka S.A.