Gabinet Położnej POZ

Usługi Gabinetu położnej poz obejmują: świadczenie opieki nad kobietą ciężarną, położnicą i noworodkiem, poradnictwo w zakresie samoopieki i samopielęgnacji w odniesieniu do noworodków, kobiet i ich rodzin, rozpoznanie środowiska i przeprowadzenie wywiadu położniczego, realizowanie zleceń lekarskich w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie edukacji zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób ginekologicznych, onkologicznych i społecznych, pobieranie badań cytologicznych do programu profilaktyki raka szyjki macicy.

Harmonogram pracy:

Położna Janina Kopytyńska

 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

Poniedziałek 

 800 – 1300

Wtorek

 800  – 1100

Środa

 930 – 1430

Czwartek

1300 – 1800

 

Położna Joanna Szczepańska

 

Godziny pracy w gabinecie

Wizyty domowe

Poniedziałek

1300 – 1430

1025 – 1300  

1430 – 1800

Wtorek

1100 – 1300

800 – 1100

1300 – 1535

Środa

800 – 930

930 – 1535

Czwartek

800 – 1000

1000 – 1535

Piątek

800 – 1000

1000 – 1535