Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

Rejestracja pacjentów do poradni Ginekologiczno-Położniczej prowadzona jest w poradni telefonicznie (tel. 33 8706761) osobiście lub przez osoby trzecie od poniedziałku do czwartku w godzinach czasu pracy poradni na wyznaczony termin.

W przypadkach nagłych zachorowań pacjenci przyjmowani są poza ustalanymi godzinami przyjęć, po wcześniejszym uzgodnieniu z lekarzem.

Lek. Iwona Borówka-Bobrowska

Poniedziałek

800 – 1300  

Wtorek

800 – 1100  

Środa

930 – 1430  

Czwartek

1300 – 1800